Cát Bê Tông Trị An

  • Cát bê tông trị an được khai thác trên hồ thủy điện Trị An.
  • Đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng về cát xây dựng của Việt Nam.
  • Thich hợp cho mọi loại công trình xây dựng với những tiêu chuẩn khắt khe nhất.
0912 622 177
chat-active-icon